Status prawny


Firma, pod którą spółka działa
Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Staroźreby Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Organ rejestrowy
Sąd Rejestrowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS
NIP
7743254598
REGON
386292466
Siedziba spółki
Staroźreby, powiat płocki, województwo mazowieckie
Struktura własnościowa
100% udziałów Gmina StaroźrebyOpublikował: Ireneusz Kwiatkowski
Publikacja dnia: 07.07.2020, 22:45
Dokument oglądany razy: 1 246
Podpisał: Arkadiusz Mękarski
Dokument z dnia: 07.07.2020