Informacja organizacyjna

Uprzejmie informujemy, że z dniem 15 czerwca 2020 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisania do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000845919 spółki Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Staroźreby Sp. z o.o. z siedzibą w Staroźrebach, przy ul. Żwirki i Wigury 11, 09-440 Staroźreby, która na mocy Uchwały nr 132/XXVI/2020 Rady Gminy Staroźreby z dnia 24 lutego 2020 r. powstała w wyniku likwidacji samorządowej jednostki budżetowej pod nazwą Zakład Gospodarczy przy Urzędzie Gminy w Staroźrebach,  ul. Żwirki i Wigury 11, 09-440 Staroźreby.

Oznacza to, że Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Staroźreby Sp. z o.o. z siedzibą w Staroźrebach jest następcą prawnym Zakładu Gospodarczego przy Urzędzie Gminy w Staroźrebach na zasadzie sukcesji uniwersalnej. Spółka wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki związane z dotychczasową działalnością Zakładu. Należności i zobowiązania zaciągnięte w imieniu i na rzecz Gminy Staroźreby przez Zakład przejęła Spółka. Tym samym, Spółka zapewnia ciągłość realizacji zadań Zakładu w zakresie jego dotychczasowej działalności.


Opublikował: Ireneusz Kwiatkowski
Publikacja dnia: 07.07.2020, 22:55
Dokument oglądany razy: 1 738
Podpisał: Arkadiusz Mękarski
Dokument z dnia: 07.07.2020